ხელმისაწვდომი კურსები

Self enrolment

კიბერჰიგიენის საბაზისო კურსი

კიბერჰიგიენის საბაზისო კურსი

Course

ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მართვა

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:იუმს მიზანი და ამოცანები;იუმს წარმატ...
Course

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტი

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტი

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:მართვის სისტემის აუდიტი;აუდიტის პროც...
Course

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა: შესავალი, დანერგვა და აუდიტი

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა: შესავალი, დანერგვა და აუდიტი

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:კონტექსტის ჩამოყალიბება;დაინტერესებუ...
Course